Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-100/18

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in skladno s 100. in 107.  členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU, družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja sporočilo, da je 13. februarja 2018 potekala 2. korespondenčna seja nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d..

Uprava družbe
Datum: 14.02.2018