Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-102/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Izvolitev nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na seji, ki je potekala 14. februarja 2018, za nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., izvolil Urbana Škrjanca. Urban Škrjanc je bil za nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, imenovan po tem, ko je z 22. januarjem 2018 kot predstavnik zaposlenih v Nadzornem svetu Telekoma Slovenije, d.d., odstopil Dean Žigon, njegov mandat pa traja do izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, to je do 14. 11. 2021.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.02.2018