Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-26/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14.02.2018 do vključno 21.02.2018. V tem obdobju je družba na Ljubljanski borzi skupaj odkupila 1.404 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti  1.081,08 EUR, in sicer:                

  • 14.02.2018     510  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 15.02.2018     191  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 16.02.2018     258  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 19.02.2018       28  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 20.02.2018     415  delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 21.02.2018         2  delnici po ceni 0,77 EUR

Posrednik pri nakupih je bila Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 3.816 kar je predstavljalo 0,10 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 5.220 kar predstavlja  0,13 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 21.02.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 21.02.2018