Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-122/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2018

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2018. Sprememba se nanaša na objavo sklica 29. skupščine delničarjev in objavo informacije o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017, ki je bila predvidena za objavo 1. 3. 2018. Slednja v finančni koledar za leto 2018 ni več vključena.

 

Spremenjeni finančni koledar za leto 2018 je v pripetem dokumentu.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 22.02.2018