Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-44/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS74 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS74

ISIN koda:

SI0002103487

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

2.000.000

Dodatno št. obveznic:

250.000

Novo št. obveznic:  

2.250.000

Datum povečanja na borznem trgu:   

8. 3. 2018 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 3. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d.).

Razlog za povečanje števila:

3. izdaja obveznic RS74

Prospekt

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (41. člen ZTFI). Ponudbeni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 8. 3. 2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 05.03.2018