Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-183/18

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava notranje informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje, likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

 

Družba s to informacijo odgovarja na vprašanja delničarjev.

1. Prodajna cena paketa delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d., ki ga je družba dne 16.01.2018 prodala družbi MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina (1.156.840 delnic) je znašala 4,75 EUR za delnico. Cena je bila preverjena s cenitvijo, pogodba je bila sklenjena z direktnim pogajanjem.

2. Plačilo kupnine je obročno, zavarovano z zastavo, vendar strukturirano tako, da ne predstavlja ovire v postopku likvidacije, saj je v pogodbo vgrajena pravica družbe, da vse obroke odpokliče takoj, ko so doseženi pogoji za zaključek likvidacije.

3. Zaključek likvidacije v tem trenutku preprečuje postopek revizije, ki je bil sprožen s strani Abanke d.d. v decembru 2016, družba pa trenutno ni udeležena v drugih sporih. Pričakujemo sicer, da bo postopek revizije končan v tem letu in v kolikor bo odločitev ugodna za družbo in ne bo prišlo do novih sporov, bo to pomenilo možnost hitrega zaključka likvidacije družbe. Kljub temu pa je potrebno opozoriti, da glede na delničarsko strukturo največji delničar lahko sam izglasuje sklep o prekinitvi likvidacije in s tem družbo vrne v redno poslovanje.

Objava notranjih informacij za delničarje bo od 09. 03. 2018 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 09.03.2018