Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-28/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 02.03.2018 do vključno 09.03.2018. V tem obdobju je družba na Ljubljanski borzi skupaj odkupila 614 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 472,78 EUR, in sicer:                

  • 02.03.2018        90   delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 05.03.2018      241   delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 06.03.2018      214   delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 07.03.2018        34   delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 08.03.2018        35   delnic po ceni 0,77 EUR,
  • 09.03.2018          0   delnici po ceni 0,77 EUR

Posrednik pri nakupih je bila Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 5.650 kar je predstavljalo 0,14 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.264 kar predstavlja 
0,16 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 09.03.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 09.03.2018