Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-191/18

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 21. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. so se dne 13.3.2018 sestali na 21. seji NS, kjer je nadzorni svet potrdil zapisnik predhodne seje, se seznanil z izdelanim poročilom predhodne stopnje revizije ter s poročilom uprave.  

Informacija bo od 13.3.2018 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 13.03.2018