Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-12/18

NLB, d. d., Ljubljana

NLB d.d., Ljubljana in NLB Banka AD Skopje sta z družbo Sava Re, d.d., Ljubljana izvedli prodajo 100 % delnic družbe NLB Nov penziski fond AD, Skopje

NLB d.d. je danes, 13. marca 2018 skupaj s svojo hčerinsko banko NLB Banka AD Skopje na Makedonski borzi v Skopju izvedla prodajo 100 % delnic družbe NLB Nov penziski fond AD, Skopje kupcu Savi Re, d.d. NLB d.d. je bila imetnica 51 % delnic, NLB Banka AD Skopje pa je bila imetnica 49 % delnic.

NLB d.d. in NLB Banka AD Skopje sta marca 2017 pooblastili NLB d.d., Podjetniške finance za izvedbo odprtega in transparentnega postopka prodaje 100 % delnic družbe NLB Nov penziski fond AD, Skopje. V sklopu tega postopka prodaje je bila 12. Decembra 2017 podpisana kupoprodajna pogodba med NLB d.d., NLB Banko AD Skopje in Savo Re, d.d., za prodajo 100 % delnic ciljne družbe, na podlagi katere je bila po uresničitvi odložnih pogojev, ki so med drugim vključevali pridobitev soglasja varuhov konkurence in makedonske agencije za nadzor kapitalskega pokojninskega zavarovanja (MAPAS), danes izvedena prodaja. Lastništvo delnic ciljne družbe bo prešlo na kupca dne 14. marca 2018.

Republika Makedonija sicer še naprej ostaja eden izmed strateških trgov NLB Skupine. NLB Banka AD Skopje je ena izmed največjih in najpomembnejših bank v NLB Skupini in z nadaljnjim razvojem njenega poslovanja bo NLB Skupina svoje poslovanje v prihodnosti v Republiki Makedoniji še krepila. Nadaljuje se tudi uspešno sodelovanje med ciljno družbo in NLB Banko AD Skopje, saj bo ta tudi v prihodnje v svojih poslovalnicah ponujala storitve te pokojninske družbe.

Obvestilo bo od 13. 3. 2018 do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

NLB d.d.,
Odnosi z vlagatelji
Datum: 13.03.2018