Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-79/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami SZ99, DZ82 in OZ10 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

SZ99

DZ82

OZ10

ISIN koda:

SI0002502043

SI0002502050

SI0002103792

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DBZTFR

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

30.000

38.000

51.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

30.000.000,00

38.000.000,00

51.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

12. 4. 2018

12. 4. 2018

12. 4. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

13. 4. 2018

13. 4. 2018

13. 4. 2018

Začetek trgovanja:

13. 4. 2018

13. 4. 2018

13. 4. 2018

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

8. 10. 2018

8. 4. 2019

7. 10. 2019

Datum zapadlosti:

11. 10. 2018

11. 4. 2019

10. 10. 2019

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 12.04.2018