Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-33/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 05.04.2018 do vključno 13.04.2018.

  1. V tem obdobju družba na Ljubljanski borzi ni odkupila nobenih lastnih delnic z oznako KSFR.

Naročilo za nakup je bilo posredovano družbi Alta Invest.

  1. Na neorganiziranem trgu skupaj odkupila 13.561 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 10.441,97 EUR, in sicer:       
  • 11.04.2018  13.561 delnic po ceni 0,77 EUR

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 15.912 kar je predstavljalo 0,41 % vseh izdanih delnic.

Skupno število  lastnih delnic na dan poročila znaša 29.473 kar predstavlja  0,75 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 13.04.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 13.04.2018