Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-309/18

ABANKA d.d., Ljubljana

37. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 37. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 20. 4. 2018:

Nadzorni svet je potrdil revidirano Letno poročilo Abanke d.d. za leto 2017.

Abanka je v letu 2017 ustvarila 42,6 milijona evrov čistega dobička, čiste obresti so znašale 72,2 milijona evrov in čiste opravnine 40,7 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno optimira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v letu 2017 za 3,5 odstotka nižji kot v letu 2016. Bilančna vsota banke je konec leta 2017 znašala 3,7 milijarde evrov. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki.

V letu 2018 intenzivno stopamo po poti digitalizacije bančnih storitev, z inovativnostjo in znanjem nadgrajujemo elektronske in mobilne poti, ki omogočajo poslovanje kjerkoli in kadarkoli ter vplivajo na odličnost finančnih storitev in nižje stroške poslovanja. Naša pozornost je prednostno usmerjena k našim strankam, kar je v skladu z našo vizijo, da želimo postati najboljša banka po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev. Strankam vsako leto ponujamo večji nabor storitev, saj se zavedamo, da so zadovoljne stranke pogoj za dolgoročno uspešno poslovanje banke, k čemur stremimo.

Nadzorni svet je tudi potrdil dnevni red in predloge sklepov za 37. skupščino Abanke d.d., soglašal s Strategijo družbe Abanka d.d. za obdobje 2018–2020 in se seznanil z odstopno izjavo dr. Petra Merca, člana Nadzornega sveta Abanke d.d.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 20. 4. 2018 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

 

Uprava Abanke d.d.
Datum: 20.04.2018