Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-307/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odstop člana uprave

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Aleš Aberšek, član uprave Telekoma Slovenije, d.d., je danes, 20. aprila 2018, predsednici Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., zaradi osebnih razlogov podal nepreklicno odstopno izjavo z mesta člana uprave. Mandat člana uprave Telekoma Slovenije, d.d., mu preneha z današnjim dnem.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 20.04.2018