Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-28/18

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Objava revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Prva objavlja revidirano in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017 s poročilom neodvisnega revizorja. Letno poročilo je pripravila uprava družbe in še ni bilo sprejeto s strani nadzornega sveta družbe.

Družba bo informacijo o sprejemu revidiranega Letnega poročila objavila najkasneje v 15 dneh po sprejemu le tega s strani pristojnega organa družbe.

Letno poročilo za leto 2017 bo od 23.04.2018 naprej objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, www.prvagroup.eu.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 23.04.2018