Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-55/18

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Revidirano letno poročilo za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja revidirano letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za poslovno leto 2017, ki ga je nadzorni svet družbe obravnaval na 31. redni seji, ki je potekala 25.4.2018.

Letno poročilo Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za leto 2017 se nahaja v pripetem dokumentu.

Letno poročilo 2017 bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 26.04.2018