Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-423/18

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 52. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 17.5.2018, so člani nadzornega sveta:

  • potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanili s poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2017 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2017,
  • se seznanili s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2018,
  • sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2017,
  • potrdili višino nagrade, ki se za uspešno delo v letu 2017 izplača upravi družbe,
  • potrdili višino sejnine za neodvisnega člana revizijske komisije,
  • se seznanili s pogojno odstopno izjavo predsednice uprave ga. Alenke Žnidaršič Kranjc dano pod pogojem, da prejme dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije članice uprave v DBS d.d. ter sprejeli njeno razrešitev v skladu s pogojno odstopno izjavo in v povezavi s tem pogojno imenovali novega predsednika uprave g. Boštjana Škufco Zaverška,
  • določili termin naslednje seje nadzornega sveta.
Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 18.05.2018