Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-119/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ166, SZ100 in DZ83 izdajatelja Republika Slovenija

 

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ166

SZ100

DZ83

ISIN koda:

SI0002502068

SI0002502076

SI0002502084

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20180816 GOVT GTD

RS/DISC TB 20181115 GOVT GTD

RS/DISC TB 20190516 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

30.000

15.000

50.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

30.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

17. 5. 2018

17. 5. 2018

17. 5. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

18. 5. 2018

18. 5. 2018

18. 5. 2018

Začetek trgovanja:

18. 5. 2018

18. 5. 2018

18. 5. 2018

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

10. 8. 2018

12. 11. 2018

13. 5. 2019

Datum zapadlosti:

16. 8. 2018

15. 11. 2018

16. 5. 2019

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.05.2018