Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-424/18

PETROL, d.d., Ljubljana

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 17. maj 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 13. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 102,2 mio EUR, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2017. EBITDA je znašal 37,7 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Skupina Petrol je 52 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 21 % z energetskimi in okoljskimi sistemi, 17 % s prodajo trgovskega blaga, 8 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 2 % pa s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 17,9 mio EUR, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2017.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2018 prodala 729,0 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2017, predvsem zaradi nižje prodaje ekstra lahkega kurilnega olja, ki se nadomešča s prodajo drugih energentov za ogrevanje. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 7.354,7 tisoč MWh, kar je bistveno več kot enakem obdobju lani zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin d.o.o., prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 38,3 tisoč ton, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2017. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2018 realizirala 151,9 mio EUR prihodkov, kar je 12 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec marca 2018 je bilo v skupina Petrol poslovala preko 494 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.

V Petrolu poteka celovita prenova poslovno informacijskega sistema, ki je nujna za ohranjanje prihodnje konkurenčnosti Petrola. Z uvedbo novega tehnično-informacijskega sistema bo Petrol mestom, ruralnim sredinam in industriji omogočil hiter prehod na pot digitalizacije in delovanje po načelu pametnih mest. S projektom Pametni dom, s katerim Petrol nagovarja potrebe uporabnikov v domačem okolju, bo prva faza digitalnih rešitev prav tako na voljo že v letu 2018. Plačilni mehanizmi in lojalnostni sistem sta funkciji, ki bosta vgrajeni v vse storitve Petrola - digitalno obliko plačil so v Petrolu s finančno storitvijo mBills Petrol uvedli decembra 2017. Prodajna mesta se nadgrajujejo z aplikacijami, ki strankam ponujajo nove možnosti: Moj Petrol, Na Poti in OneCharge so digitalno podprte rešitve, ki omogočajo pregled, naročanje in plačevanje z mobilno napravo. Poleg tega je Petrol zelo aktiven na področju E-Mobilnosti, ki v transport in prevoz uvaja uporabo novih tehnologij.

Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave
Datum: 18.05.2018