Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-429/18

INTEREUROPA, d.d., Koper

31. skupščina delničarjev družbe INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa, d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 6.30. točke Statuta družbe uprava družbe sklicuje 31. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo dne 22.6.2018, po priloženem dnevnem redu in predlogih sklepov z utemeljitvami.
Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov za skupščino so delničarjem na vpogled tudi v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Vzorec prijave in pooblastila za glasovanje na skupščini sta v prilogi.
Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi na spletni strani AJPES.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 18.05.2018