Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-447/18

ABANKA d.d., Ljubljana

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prve tri mesece poslovnega leta 2018.

Vsebina objave bo od 23. maja 2018 dalje dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si.

Abanka je v prvem trimesečju leta 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 25,5 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 14,9 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 9,4 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v obdobju od januarja do marca 2018 za 2,9 odstotka oziroma za 0,5 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 15,7 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je 31. marca 2018 znašala 3.730,0 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,8 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna.

V letu 2018 intenzivno stopamo po poti digitalizacije bančnih storitev ter nadgrajujemo elektronske in mobilne poti, ki omogočajo poslovanje kjerkoli in kadarkoli ter vplivajo na odličnost finančnih storitev in nižje stroške poslovanja. Naša pozornost je prednostno usmerjena k našim strankam, kar je v skladu z našo vizijo, da želimo postati najboljša banka po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 23.05.2018