Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-465/18

MELAMIN, d.d., Kočevje

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1 in statuta družbe, uprava družbe sklicuje 26. skupščino družbe, ki bo v sredo, 27.6.2018 ob 12. uri na sedežu družbe Tomšičeva cesta 9 v Kočevju.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, letnim poročilom za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2017, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev, so delničarjem dostopne na sedežu družbe ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Obvestilo o sklicu skupščine je v pripetem dokumentu in bo od 25.5.2018 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 25.05.2018
Pripeti dokumenti:  26. skupščina družbe