Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-67/18

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Informacija o sprejemu revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Skupina Prva, d.d., je na svoji seji dne 17.5.2018 obravnaval in sprejel revidirano in konsolidirano letno poročilo Skupine Prva, d.d. za leto 2017.

Letno poročilo je bilo sprejeto v vsebini, ki jo je sestavilo poslovodstvo družbe in je bilo dne 23.4.2018 objavljeno na spletni strani http://seonet.ljse.si ter je dostopno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 25.05.2018