Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-526/18

KD d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 26. skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek, 12. 7. 2018, ob 10.00  uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.


Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 11. 6.2018. Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Finančno središče / Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2017 ter poročilom upravnega odbora, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

 

To obvestilo bo od 11.6.2018 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav.

KD d.d.
Upravni odbor
Datum: 11.06.2018