Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-533/18

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in  Zakona o trgu finančnih instrumentov družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. z dne 12.6.2018:

  • Nadzorni svet je preveril in potrdil letno poročilo družbe Delo prodaja, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Delo Prodaja za leto 2017 z mnenjem revizorja k letnima poročiloma z vsebino, katero je sestavilo poslovodstvo družbe, ter sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnih poročil.
  • Nadzorni svet je dal svoje soglasje k predlogu uprave glede uporabe bilančnega dobička za leto 2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil s sklicem skupščine, ki bo dne 13.7.2018.
  • Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja družbe v obdobju januar-april 2018.
  • Nadzorni svet je sprejel predlog za imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018.

Izjava bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj desetih let.

Uprava družbe

 

 

Datum: 12.06.2018