Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-537/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 25. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 25. redne skupščine delničarjev, ki je potekala danes, 12. junija 2018, na sedežu družbe.

Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi 25. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:

Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Zastopanost petih največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 94,817 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

  • Agrokor, d.d.: število delnic in glasov 4.237.376, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 70,054 %;
  • Clearstream Banking SA – fiduciarni račun: število delnic in glasov 1.128.803, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 18,662 %;
  • Splitska banka, d.d.- client account: število delnic in glasov 367.901, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,082 %;
  • Fortunat Miloš: število delnic in glasov 800, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,013 %;
  • Mladenić Mladen: število delnic in glasov 370, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 0,006 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 12. 6. 2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 12.06.2018