Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-542/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava o prejemu obvestila o odstopu od prevzemne namere

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določili Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja, da je bila Uprava družbe, po elektronski pošti, dne 14.6.2018 s strani prevzemne družbe Anatol S.a r.l., 59, Rue de Rollingergrund, L 2440 – Luxembourg obveščena, da le ta odstopa od namere za prevzem delnic družbe Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva ul. 26, 3000 Celje, oziroma, da ne bo objavila prevzemne ponudbe.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe

Cinkarna Celje d.d.

Datum: 14.06.2018