Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-29/18

DZS, d. d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba DZS, d.d. je dne 14.6.2018 prejela obvestilo od družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Brežice, da je slednja dne 7.6.2018 na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva po pripojitvi svoje hčerinske družbe pridobila 430.000 delnic družbe DZS, d.d. oz. 19,03% lastniški delež v družbi DZS, d.d. in ima tako skupaj 609.679 delnic družbe DZS, d.d. oz. 26,98% lastniški delež v družbi DZS, d.d. Navedene delnice je imela v lasti družba M Kapital, d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož, in jih je družba Terme Čatež d.d. pridobila na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva po pripojitvi družbe M Kapital, d.d., ki je bila v 100% lasti družbe Terme Čatež d.d., k družbi Terme Čatež d.d.

To sporočilo bo od 14.6.2018 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                 Uprava družbe

Datum: 14.06.2018