Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-161/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami SZ101 in DZ84 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

SZ101

DZ84

ISIN koda:

SI0002502118

SI0002502126

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

FISN:

RS/DISC TB 20181213 GOVT GTD

RS/DISC TB 20190613 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

10.000

85.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

10.000.000,00

85.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

14. 6. 2018

14. 6. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

15. 6. 2018

15. 6. 2018

Začetek trgovanja:

15. 6. 2018

15. 6. 2018

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

10. 12. 2018

10. 6. 2019

Datum zapadlosti:

13. 12. 2018

13. 6. 2019

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 14.06.2018