Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-53/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 11.06.2018 do vključno 18.06.2018.

  1. V tem obdobju družba na Ljubljanski borzi ni odkupila nobenih lastnih delnic z oznako KSFR.

Naročilo za nakup je bilo posredovano družbi Alta Invest.

  1. Na neorganiziranem trgu skupaj odkupila 4.385 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 3.376,45 EUR, in sicer:       
  • 12.06.2018  4.385 delnic po ceni 0,77 EUR

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 36.028 kar je predstavljalo 0,92 % vseh izdanih delnic.

Skupno število  lastnih delnic na dan poročila znaša 40.413 kar predstavlja  1,03 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 18.06.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava
Datum: 18.06.2018