Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-563/18

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 13. sejo skupščine DARS d.d.,  ki bo 28.6.2018 ob 10.00 uri v sejni sobi uprave, v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Uprava DARS d.d.

Datum: 21.06.2018