Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-569/18

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih 31. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na 31. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki je bila v petek, 22. junija 2018 ob 13,00 uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. Nadstropje.

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine je v pripetem dokumentu.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

 

Uprava družbe
Datum: 22.06.2018