Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-625/18

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Sklic 27. skupščine družbe DELO PRODAJA, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Statuta družbe in veljavne zakonodaje družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

Družba Delo Prodaja, d.d. objavlja sklic 27. skupščine delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d., ki bo 23. avgusta 2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. 

To sporočilo bo od 13. 7. 2018 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj desetih let.

Uprava družbe

Datum: 13.07.2018
Pripeti dokumenti:  SKLIC SKUPŠČINE,  PRIJAVA,  POOBLASTILO