Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-42/18

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Obvestilo o spremembi pomebnega deleža - Adriatic Slovenica d.d.

 

 

Na podlagi določil 124. čl Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Tovarna olja GEA d.d., Trg svobode 3, Slov. Bistrica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža.

Vsebina obvestila je razvidna v pripetem dokumentu.

Datum: 18.07.2018