Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-634/18

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 4. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. so se dne 18.7.2018 sestali na 4. seji NS, kjer je nadzorni svet potrdil zapisnik predhodne seje, se seznanil in podal soglasje k predlogu uprave glede uporabe bilančnega dobička družbe, oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018, se seznanil s prenehanjem mandata članov NS, osnoval predlog skupščini za imenovanje članov NS, potrdil dnevni red predvidene skupščine (31.8.2018 ob 9.00 uri) ter se seznanil s poročilom uprave družbe.


Informacija bo od 18.07.2018 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 18.07.2018