Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-194/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

GEN-I, d.o.o. - uvrstitev komercialnih zapisov (GEN07)

Izdajatelj:

GEN-I, d.o.o.

Poslovni naslov:

Vrbina 17, 8270 Krško

Oznaka:

GEN07

Segment trga:

Segment obveznic

Ime VP:

GEN-I, KOMERCIALNI ZAPIS 23/06/2019

ISIN:

SI0032502138

Število:

250

Nominalna vrednost (v EUR):

25.000.000,00

Datum izdaje v KDD d.d.:

28. 6. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

3. 8. 2018

Začetek trgovanja:

3. 8. 2018

Zadnji trgovalni dan:

18. 6. 2019

Umik iz trgovanja

19. 6. 2019

Datum zapadlosti:

23. 6. 2019

CFI koda:  

DYZUXR

FISN:

GEN/DISC CP 20190623 UNSEC

LEI:

529900AXYB1IBYBC2C81

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 100.000,00 EUR

Tečaj:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti

Referenčni tečaj:

100

Več informacij:

Predstavitveni dokument je izdajatelj objavil na SEOnet-u dne 2. 8. 2018.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 03.08.2018