Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-196/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

GEN-I, d.o.o. - uvrstitev obveznic (GE02)

Izdajatelj:

GEN-I, d.o.o.

Poslovni naslov:

Vrbina 17, 8270 Krško

Ime VP:

GEN-I, OBVEZNICE 2. IZDAJE 28/03/2022

ISIN:

SI0032103812

Oznaka:

GE02

CFI koda:  

DBFUFR

FISN:

GEN/2.40 BD 20220328 UNSEC

Segment trga:

Segment obveznic

Št. obveznic:

200

Nominalna vrednost (v EUR):

100.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

20.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 2,4 % letno

Izplačilo obresti:

Letno za nazaj

Datum dospetja glavnice:

28. 3. 2022

Datum izdaje v KDD d.d.:

27. 6. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

3. 8. 2018

Začetek trgovanja:

3. 8. 2018

Zadnji trgovalni dan:

23. 3. 2022

Umik iz trgovanja

24. 3. 2022

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 100.000,00 EUR

LEI:

529900AXYB1IBYBC2C81

Prospekt:

Prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu je izdajatelj objavil na SEOnet-u dne 2. 8. 2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 03.08.2018