Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-230/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ167, SZ102 in DZ85 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ167

SZ102

DZ85

ISIN koda:

SI0002502159

SI0002502167

SI0002502175

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20181213 GOVT GTD

RS/DISC TB

20190314 GOVT GTD

RS/DISC BD

20190912 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

15.000

10.000

45.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

15.000.000,00

10.000.000,00

45.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

13. 9. 2018

13. 9. 2018

13. 9. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

Začetek trgovanja:

14. 9. 2018

14. 9. 2018

14. 9. 2018

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

11. 12. 2018

12. 3. 2019

10. 9. 2019

Datum zapadlosti:

13. 12. 2018

14. 3. 2019

12. 9. 2019

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.09.2018