Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-743/18

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. na podlagi določil 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine banke, ki ga je dne 11. 9. 2018 prejela od delničarja ADRIATIC SLOVENICA d. d.

Nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je priložen v nadaljevanju te objave.

Nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si je objavljen nasprotni predlog k predlogom sklepov 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.
 
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke
Datum: 14.09.2018