Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-244/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami SZ103, DZ86 in OZ11 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

SZ103

DZ86

OZ11

ISIN koda:

SI0002502209

SI0002502217

SI0002103834

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DBZTFR

FISN koda:

RS/DISC TB 20190411 GOVT GTD

RS/DISC TB

20191010 GOVT GTD

RS/DISC BD

20200409 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

5.000

35.000

40.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

5.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

11. 10. 2018

11. 10. 2018

11. 10. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

12. 10. 2018

12. 10. 2018

12. 10. 2018

Začetek trgovanja:

12. 10. 2018

12. 10. 2018

12. 10. 2018

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

9. 4. 2019

8. 10. 2019

7. 4. 2020

Datum zapadlosti:

11. 4. 2019

10. 10. 2019

9. 4. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.10.2018