Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-930/18

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 28.11.2018, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami za obdobje od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018. Poročilo se nahaja na naslednji povezavi: https://www.mercatorgroup.si/assets/Porocila/Porocilo-o-vseh-poslih-z-Agrokorjem-in-z-njim-povezanimi-druzbami-0108-3110-2018.pdf

Poročilo izrednega člana uprave je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo ugotavlja, da je Mercator v obdobju poročanja nadaljeval z načinom poslovanja z družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami, ki jasno sledi zakonskim določilom po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP).

Mercator je tudi v omenjenem obdobju sledil zavezam, ki izhajajo iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

 

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 28.11.2018 za obdobje najmanj 5 let na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 28.11.2018