Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1034/18

INTEREUROPA, d.d., Koper

Sprejet plan skupine Intereuropa za leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 21. december 2018. Na včerajšnji seji je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. sprejel planski dokument skupine Intereuropa za leto 2019, v katerem skupina načrtuje rast prihodkov od prodaje na 168,5 mio EUR. Skupina Intereuropa v naslednjem letu načrtuje EBITDA v višini 13,2 mio EUR. Investicije so v letu 2019 na ravni skupine načrtovane v višini 5,9 mio EUR. Na zadnji dan leta 2019 je v skupini načrtovanih 1.380 zaposlenih.

Skupina Intereuropa bo tudi v letu 2019 izvajala prodajne aktivnosti s ciljem krepitve tržnega položaja vodilnega ponudnika celovitih logističnih storitev na območju JV Evrope. V letu 2019 se načrtuje rast na vseh trgih in na vseh pomembnejših produktih, še posebej na produktih z višjo dodano vrednostjo. Posebno pozornost bo skupina posvetila usposabljanju in izobraževanju zaposlenih ter razvoju ključnih kompetenc zaposlenih. Tudi v prihodnjem letu bo skupina nadaljevala z optimizacijo poslovnih procesov z razvojem IT podpore in izkoriščanjem sinergij med družbami skupine. Pomemben del načrta za prihodnje leto je tudi  prodaja nepremičnin, ki niso namenjene opravljanju logistične dejavnosti in s tem nadaljnje razdolževanje skupine.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 21.12.2018