Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-7/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS81 (izpolnitev odložnega pogoja)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0002103842

Oznaka:

RS81

CFI koda:

DBFTFR

FISN:

RS/1.1875 BD 20290314 GOVT GTD

Segment:

Trg obveznic

Št. obveznic:

1.500.000

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

1.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

1.500.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 1,1875%

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

14. 3. 2029

Datum izdaje v KDD d.d.:

14. 1. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

15. 1. 2019

Začetek trgovanja:

15. 1. 2019

Zadnji trgovalni dan:

9. 3. 2029

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

12. 3. 2029

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 1.000,00 EUR

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (69. člen ZTFI-1). Predstavitveni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 15. 1. 2019.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 14.01.2019