Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-64/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator s prodajo desetih trgovskih centrov v nov razvojni cikel

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d. , Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Mercator in Supernova sta zaključila proces prodaje desetih trgovskih centrov v Sloveniji. Supernova je plačala kupnino v vrednosti 116,6 mio EUR, Mercator pa bo v prihodnje dolgoročno najemal dele centrov, v katerih izvaja svojo osnovno dejavnost. S tem je zaključena druga faza projekta monetizacija, s katerim bo Mercator nadaljeval tudi v prihodnje. Monetizacija bo Mercatorju omogočila pogoje za nov investicijski in razvojni cikel, najpomembnejša investicija pa bo nov logistično-distribucijski center v Ljubljani.

Mercatorjeva uprava pod vodstvom Tomislava Čizmića si je z monetizacijo zadala cilj pomembno znižati Mercatorjevo zadolženost, s tem pa zagotavlja tudi predpogoje za nov investicijski ciklus, ki je ključen za nadaljnji Mercatorjev razvoj. Projekt monetizacije se je začel s prodajo trgovskega centra v Beogradu konec leta 2017. V začetku lanskega leta je Mercator razpisal mednarodni natečaj, na katerega je povabil mednarodne investitorje in sklade, katerih osnovna dejavnost je upravljanje z nepremičninami, oktobra lani pa je podpisal pogodbo o prodaji desetih centrov z družbo Supernova.

Supernova bo zdaj prevzela trgovske centre Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper I, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ljubljana Šiška, Postojna, Novo mesto in Slovenj Gradec. Novi lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov. Mercator pa bo prostore za svojo dejavnost v teh centrih najemal za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji. Mercator je namreč ob prodaji centrov želel zagotoviti tudi ugodno ceno najemnine za prostore, kjer so v teh centrih Mercatorjeve trgovine.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, je ob zaključku prodaje desetih centrov v Sloveniji poudaril: »V skladu z dolgoročnim poslovnim načrtom bomo nadaljevali z zastavljeno strategijo, ki pomeni tudi izpolnjevanje zavez v sporazumu z bankami upnicami. Mercator se ob razvijanju novih konceptov trgovin zdaj osredotoča predvsem na posodabljanje delovnih procesov in povečevanje učinkovitosti. Z monetizacijo smo zagotovili pogoje za skorajšnje logistično prestrukturiranje z novim logistično-distribucijskim centrom, ki ga načrtujemo zgraditi do konca leta 2021. Centralno oskrbovanje trgovin bo zelo znižalo število dostav in prevoženih kilometrov, predvsem pa bomo bistveno znižali stroške logistike. Tako bo tudi delo zaposlenih v logistiki in maloprodaji lažje in bomo še uspešnejši pri diferenciaciji ponudbe in pri razvoju kupcem prilagojene sodobne storitve.«

Frank Albert, lastnik Skupine Supernova, pa je dejal: »Supernova je v Sloveniji že prepoznana kot sinonim za sodobno nakupovalno središče, s pridobitvijo novih desetih objektov pa svoje vodilno mesto še utrjuje. S pomembno širitvijo portfelja svojih nakupovalnih središč v večjih slovenskih mestih je Supernova zdaj še bližje kupcem, naša blagovna znamka pa je še močnejša. Verjamem, da bo nadaljnje sodelovanje prineslo številne prednosti tako za Supernovo kot za Mercator, predvsem pa za kupce.«

Mercator je v Sloveniji še vedno 81% lastnik nepremičnin za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, v regiji pa ima skupaj približno milijon m2 bruto prodajnih površin. Mercator bo zdaj nadaljeval s tretjo fazo monetizacije.

 

Obvestilo bo od 14. 2. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 14.02.2019