Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-106/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Informacija o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v letu 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba objavlja Informacijo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. v letu 2018.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj 10 (deset) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 07.03.2019