Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-104/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Skupina Intereuropa je v letu 2018 dosegla rast prihodkov od prodaje in znižala zadolženost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 7. marec 2019. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranimi podatki o poslovanju skupine Intereuropa v letu 2018. Poslovanje skupine Intereuropa v letu 2018 sta zaznamovali rast prihodkov od prodaje in zniževanje zadolženosti. Družba Intereuropa d.d. je 1. marca 2019 z bankami sklenila dodatek k Pogodbi o finančnem prestrukturiranju in podaljšala veljavnost pogodbe.

Skupina Intereuropa je v lanskem letu ustvarila 160,4 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2017. Ustvarila je 12,8 milijona EUR EBITDA, ki ostaja na ravni leta 2017. Rast prodaje je bila dosežena na vseh treh poslovnih področjih skupine, to je na kopenskem prometu, logističnih rešitvah in interkontinentalnem prometu.

Skupina Intereuropa je neto finančni dolg znižala za 10 odstotkov, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva v letu 2018 pa so bile najvišje v zadnjih letih in so znašale 5,4 milijona evrov. Neto finančni dolg skupine je konec leta 2018 znašal 60,2 milijona evrov. 

Skupina Intereuropa je v letu 2018 ustvarila 4,7 milijona EUR čistega dobička, kar je za 6,7 milijona evrov več kot v letu 2017.

Družba Intereuropa d.d. je 1. marca 2019 z bankami upnicami sklenila dodatek k Pogodbi o finančnem prestrukturiranju, ki regulira finančne obveznosti družbe, s katerim je podaljšala veljavnost pogodbe do konca januarja 2020.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 07.03.2019