Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-43/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

PETROL d. d., Ljubljana – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe PETROL d. d., Ljubljana, povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

PETG

Datum sklica skupščine družbe:

Četrtek, 18. 4. 2019, ob 10.00 uri

Višina predlagane dividende:

18,00 EUR

Rok izplačila dividend:

Petek, 9. 8. 2019

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 8. 8. 2019

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 7. 8. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.03.2019