Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-186/19

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

Začasna ustavitev trgovanja z obveznico ADM2 zaradi izvedbe postopkov KDD v centralnem registru

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Adria Mobil d.o.o., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Adria Mobil d.o.o., sporoča, da je 24. 04. 2019 datum vmesnega izplačila glavnice amortizacijske obveznice z  oznako ADM2. Do izplačila glavnice in pripadajočih obresti so upravičeni imetniki ADM2, ki bodo na dan 18. 04. 2019 (presečni dan) vpisani v register KDD.

Vmesno izplačilo glavnice amortizacijske obveznice predstavlja skladno s pravili poslovanja KDD korporacijsko dejanje, ki določa, da mora KDD zagotoviti imetnikom obveznice ADM2 izplačilo, izbris in nato izdajo obveznice z isto kodo ISIN, a z zmanjšano glavnico.

Na tej osnovi je KDD pozval Ljubljansko borzo in izdajatelja družbo Adria Mobil d.o.o., k začasni ustavitvi trgovanja z obveznico ADM2 za obdobje od 17. 04. 2019 do 24. 04. 2019, kar je družba Adria Mobil d.o.o. tudi storila.

Uprava družba
Datum: 12.04.2019