Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-73/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ170, SZ106 in OZ12 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ170

SZ106

OZ12

ISIN koda:

SI0002502308

SI0002502316

SI0002103867

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DBZTFR

FISN koda:

RS/DISC TB 20190711 GOVT GTD

RS/DISC TB 20191010 GOVT GTD

RS/DISC BD 20201008 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

50.000

57.000

63.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

50.000.000,00

57.000.000,00

63.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

11. 4. 2019

11. 4. 2019

11. 4. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

12. 4. 2019

12. 4. 2019

12. 4. 2019

Začetek trgovanja:

12. 4. 2019

12. 4. 2019

12. 4. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

9. 7. 2019

8. 10. 2019

6. 10. 2020

Datum zapadlosti:

11. 7. 2019

10. 10. 2019

8. 10. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.04.2019