Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-279/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Čistopis dnevnega reda 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

V skladu z 298. členom ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja, da je dne 23 . 4. 2019 od delničarjev Maksima Invest d.d. – v stečaju in Finetol d.d. – v stečaju, prejela zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., sklicane za petek, 17. maja 2019 ob 13. uri v dvorani Galea Batana, Grand hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.

Čistopis dnevnega reda 28. redne seje skupščine družbe Istrabenz, d.d., dopolnjeno gradivo za 28. redno sejo skupščine družbe Istrabenz, d.d. in zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda so priloženi.

 

Dokumenti iz predhodnega odstavka so pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za skupščino na vpogled delničarjem na sedežu družbe in na spletni strani družbe www.istrabenz.si.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

Uprava holdinške družbe


Istrabenz, d.d.
Datum: 30.04.2019