Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-483/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o prejemu odstopnih izjav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d.d. obvešča javnost, da je prejela odstopne izjave štirih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, in sicer g. Vojka Čoka, g. Roka Rapeta, g. Matije Vojska in g. Jožeta Golobiča. Vsi štirje člani nadzornega sveta predstavniki kapitala sporočajo, da nepreklicno odstopajo iz funkcije člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d., in sicer z dnem prve skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo zasedala po prenosu večinskega deleža delnic Intereurope d.d. na družbo Pošta Slovenije d.o.o. in na kateri bodo imenovani novi člani nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 01.07.2019